DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Pension Magdalena Chotouň

Ubytovací řád
 
Ubytovací řád/smlouva k ubytování
 
..k ubytování musí být každý host řádně přihlášen za tím účelem je povinen předložit op.průkaz-cestovní pas.Objednávky 1-7 dní předem.
..cena noclehu závisí na počtu osob,dní ,druhu pokoje a jeho využívání,takže cenové rozdíly pobytů: pracovní,turistické,rekreační /(pracovní pobyty jsou u nás nejlevnější- pří ubytování více osob-dlouhodobě nebo pokud Vám záleží na velmi nízké ceně využijte pokoj číslo3) ,hosté užívají pokoj po dobu,kterou si sjednají při příchodu -částka se slevou se uhradí celá  v den  příjezdu !
...pokoj si lze zamluvit telefonicky pod číslem z fotogalerie/ pouze měsíc říjen-duben,ubytování je možné non-stop,nejlépe od 17 hod nebo v dohodnutou dobu/nahlašujte předpokl. dobu příjezdu /,v případě,že hosté nedorazí ve sjednanou dobu vyhrazujeme si,aby pokoj/e byly nabídnuty dalším zájemcům...
..úhrada za ubytování ve výši nabízené/domluvené smluvní ceny a služby s tím spojené, platící v hotovosti je povinen zaplatit host předem při  nástupu ubytování/ pobytová taxa dle místní vyhl. vydaná OÚ-Chot./  a  v den ukončení smluveného pobytu je povinen odhlásit a uvolnit  pokoj do 10.ooh, pozdější odchody pouze po dohodě jinak je účtována další noc.Následné prodloužení ubytování lze reservovat pouze na zálohu předem uhrazenou!
uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel/host tento ubytovací řád na vědomí a souhlasí s ním,každý ubytovaný je povinen seznámit se s řádem a dodržovat jej
v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ze strany ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
...po příchodu na pokoj zkontrolujte funkčnost tv/topení a jiné závady ihned nahlašujte
..psi a jiná zvířata mohou být v pensionu ubytována,ve veřejných prostorách psi s náhubkem a  na vodítku,venčení mimo objekt,pobyt se svými  zvířecími miláčky zcela ZDARMA v  měsících   říjen-duben 
..předpokladem klidného pobytu je dodržování základních pravidel společenského chování,doržování nočního klidu od 22.ooh-7.ooh a nerušit klid ostatních hostů. a jsou  hosté povini ho respektovat,pokud i přes upozornění má majitel právo okamžitě ukončit pobyt/ubytování pouze pro bezproblémové hosty
..pokud vám nevyhovuje teplotní režim,větrejte krátkodobě,za účelem výměny vzduchu nebo vypínejte topení/samostatně regulované vytápění/pokud nehřeje je nutné si ho zapnout pootočením kolečka nebo si dohodněte dobu kdy chcete topení zapínat/
..je zakázáno poškozovat vybavení pensionu at´už úmyslně nebo z nedbalosti,kouření jen na vyhrazených místech,hosté jsou povini uhradit škody způsobené na zařízení /ložním prádle,...třídíme odpad...
..ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu i v okolí i tak je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez vrácení jakékoliv částky,při dlouhodobějším ubytování používejte domácí obuv,úklid  je každý den.
...za cenosti,klenoty a peníze si odpovídá ubytovaný sám
při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry,zhasnout světla,vypnout Tv,při ztrátě klíčů se hradí poplatek
..host může přijímat návštěvy ve svém pokoji pouze se souhlasem ubytovatele v době od 8-22h
...zapomenuté věci si lze vyzvednout do konce 1měsíce  nebo dle  telefonické dohody jinak se věci likvidují
...parkování uzavřené a hlídané zdarma pod pergolou/celodenně hlídané-pouze pro ubytované hosty
.....v zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy z hlediska nebezpečí úrazu/náledí.Majitel nenese odpovědnost za ublížení na zdraví pádem ze schodů je tedy zapotřebí maximální opatrnosti
..ubytovací řád je pro všechny hosty veřejně přístupný/ceník a podrobnější informace
..pension je zařízen tak,aby poskytl příjemné zázemí při vašem pobytu