DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Pension Magdalena Chotouň

Jílové u Prahy 1km CHOTOUŇ
 
 
ZLATOHORNÍ  MĚSTO.........Jílové u Prahy
 
Kdo Jílové u Prahy navštíví poprvé určitě neudělá chybu,když nejdřív ze všeho zajde do zdejšího Regionálního muzea,které sídlí v domě Mince-třeba jen pro plánek naučné stezky Jílovské zlaté doly,půvabné procházky/4,5Km/ krajinou dolního Posázaví.Ve své době patřily Jílovské doly k hlavním českým nalezištím zlata.Horniny Jílovského pásma obsahují poměrně značné množství zlata a dodnes se uvažuje o obnovení těžby.Historické městečko 20 km od Prahy v malebné krajině Posázaví.Jeho více než650letá historie je spjata s nyní již ukončenou těžbou zlata.Vzniklo jako hornická osada patrně v 1.polovině13.století,ale první datovaná zpráva je až z roku 1326. U jejího založení byli zřejmě Keltové.Největší rozkvět město zaznamenalo v době KarlaVI,který v roce 1350 potvrdil Jílové jako královské město se všemi příslušnými právy a výsadami.Z této doby jsou také nejstarší památkové chráněné budovy ve městě dům,,MINCE",kde je dnes umístěno muzeum a radnice,která byla původně gotická z konce 14. století,ale v roce 1724 byla rozšířena a barokně přestavěna.Také kostel sv.Vojtěcha na náměstí byl postaven kolem roku 1450 na místě ještě starší kaple,je v něm krásný gotický deskový oltář,jehož originál je uložen v Národní galerii v Praze,/interiér tohoto kostela si vybral  M.Forman pro scénu do svého známého filmu Amédeus/. V časech husitů bylo Jílové jako spojenec krále Zikmunda dobyto Janem Žižkou a jeho vojsko zničilo důlní těžební zařízení.Po husitských válkách dolování zlata ve zdejším kraji živořilo.Doly pak už svého dřívějšího věhlasu nikdy nedosáhly.Dům Mince ztratil původní význam a tak často měnil své majitele.Stálou připomínkou na jednoho z majitelů je freska na zdi obrácená do nádvoří.Vedle letopočtu 1744 je na ní vyobrazen také erb Ferdinanda von Krausenecka.Mezi osobnosti zvučných jmen,kteří měli něco společného s Jílovým,patří například alchymista RudolfaII  Edward Kelley,jenž nějaký čas vlastnil dům Mince.Na nedalekém dole Marie Vítězné hledal zlato také mistr českého baroka Petr Brandl.Historický městský znak potvrdil v roce 1477 Vladislav Jagelonský,který stříbrného dvouocasého lva na červeném poli polepšil tak,že jako klenot bylo na štít postaveno počáteční písmeno panovníkova jména a jeho koruna.Tento znak používá město do současnosti.V roce 1992 bylo město Jílové u Prahy jmenováno Ministerstvem kultury ČR městskou památkovou zónou.Byly tak potvrzeny historické kvality,které město jednoznačně má.Současným středem kulturního dění ve městě je regionální muzeum specializované na těžbu zlata v Čechách,kde je kromě příležitostných výstav a kulturních akcí i expozice historie trampingu. V našem století se ovšem Jílové stalo přitažlivým především pro krásu okolní krajiny.Jílové je nejen ideálním východiskem turistických cest do překrásného kaňonu řeky Sázavy,ale v jeho okolí jsou klidné silničky pro cyklistiku a vhodné stezky pro horská kola.Region Posázaví nabízí přes 150 km značených cyklotras.
 
MUZEUM V JÍLOVÉM,bylo založeno 27.prosince 1891.
 
Do jeho základů položil jílovský občan Leopold Čihák 400 předmětů a několik stovek map a archiválií.Postupně se sbírky rozšiřovaly o předměty z různých oborů včetně dokumentace k těžbě zlata v Čechách.Dnes má muzeum ve své evidenci přes 65000 sbírkových předmětů a ty ty našly své uložení právě v domě Mince.
 
Nezapomeňte zajít i do  místního parku s rybníčkem hezká pocházka bude pro Vás zážitkem.
 
Štola sv.Josefa
V Dolním Studeném je jedním z mnoha důlních děl význam.části jílovského zlatonosného revíru-Kocourského žilného pásma.Na nejstarší dochované  mapě  jílovského revíru z r.1730 je štola zakreslena,/nejslavnější období ve 14.stol. a pokračování v 18.stol./